ACE เล็งควักเงิน 190 ลบ. ซื้อที่ดิน 28 แปลง ลุยพัฒนา “โรงไฟฟ้าขยะชุมชนโชคชัย”

บอร์ด ACE อนุมัติควักเงิน 190 ลบ.ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 28 แปลง ลุยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนโชคชัย จ.นครราชสีมา


บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า ที่ประชุมบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (ABP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 เข้าทำรายการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 28 แปลง เนื้อที่รวม 235-3-46 ไร่ กับ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ยูทิลิตี้ จำกัด (AUT) และนายธีรวุฒิ ทรงเมตตา

โดยที่ AUT และนายธีรวุฒิ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ รวมมูลค่าการซื้อขาย 190,179,000 บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง ABP เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการดังกล่าว

อนึ่งการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวไม่รวมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจำนวน 4 ท่าน คือ นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา, นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา, นายพรเมตต์ ทรงเมตตา และนายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย

 

Back to top button