เปิดชื่อ 4 บจ.คว้า “โรงไฟฟ้าชุมชน” ACE ยืนหนึ่ง กวาดไป 18 โครงการ 50MW

เปิดชื่อ 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่คว้า “โรงไฟฟ้าชุมชน” ไปในวันนี้ โดย ACE คว้าเยอะสุดรวม 18 โครงการ กำลังผลิตรวม 50 เมกะวัตต์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 43 บริษัท จากที่ยื่นผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิคจำนวน 169 บริษัท คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 149.50 เมกะวัตต์

ขณะเดียวกัน ทาง กกพ. กำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูล พบว่ามีหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือก อาทิ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ได้รับการคัดเลือกมากที่สุด จำนวน 18 โครงการ กำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI ได้รับการคัดเลือกจำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 11 เมกะวัตต์

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 19.8 เมกะวัตต์ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 18 เมกะวัตต์

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ได้รับการคัดเลือกจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์

ส่วนบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH และบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้

อย่างไรก็ตาม หากนับรวมบริษัทที่อยู่ในตลาดฯ ทั้งหมด เท่ากับว่าได้รับการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 83.8 เมกะวัตต์ จากทั้งหมด 150 เมกะวัตต์

Back to top button