ตลท. จับ 5 หุ้นเข้าเกณฑ์ “แคชบาลานซ์” เริ่ม 4 ต.ค.นี้

ตลท. จับ 5 หุ้น DITTO,KOOL,MILL,MILL-W4,MILL-W6 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance เริ่ม 4 ต.ค.-12 พ.ย.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO, บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL, บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ MILL-W4 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 หรือ MILL-W6 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.2564 และสิ้นสุดวันที่ 12 พ.ย. 2564

Back to top button