ตลท. ขึ้นป้าย NC หุ้น UT เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หลังประกาศเลิกกิจการสิ่งทอ

ตลท. ปักป้าย NC หุ้น UT เหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หลังประกาศหยุดหยุดการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลัก และยังไม่มีธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เริ่มวันนี้ (11 ต.ค.)


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย NC หลักทรัพย์ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT เนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์กรณีบริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

ทั้งนี้ UT ได้แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการหยุดการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทและได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักอีกต่อไป และบริษัทอยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์ขนส่งและอุปกรณ์สำนักงานในส่วนที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ โดยคาดว่าจะจำหน่ายทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธ.ค.64 รวมถึงบริษัทยังไม่มีธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

โดยตลท.พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวถือได้ว่าบริษัทมีการหยุดดำเนินธุรกิจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะขึ้นเครื่องหมาย NC วันที่ 11 ต.ค.64

Back to top button