NRF ควักเงิน 60 ลบ. รวบหุ้น GTH ครบ 100% เดินหน้าธุรกิจ “กัญชง” เต็มสูบ

บอร์ด NRF อนุมัติซื้อหุ้น GTH เพิ่มอีก 51% หนุนถือครบ 100% มูลค่าลงทุน 60 ลบ. คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/64 พร้อมเดินหน้าธุรกิจกัญชงเต็มสูบ


บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 มีมติอนุมัติโครงการการลงทุน 51% ในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (GTH) เป็นจำนวน 60 ล้านบาท จากนายจุลภาศ เครือโสภณ โดยบริษัทจะชำระเป็นเงินสด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วน 49% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นสามัญของ GTH ในสัดส่วน 100% คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2564

สำหรับ GTH ประกอบธุรกิจกัญชงครบวงจร อาทิ การนำเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมรสชาติกัญชงภายใต้แบรนด์ของ GTH เช่น Kinchakan, TOM และช่อผกา และมีร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหรือกลิ่นกัญชง พร้อมทั้งขายแฟรนไชส์ (franchise) ร้านค้าดังกล่าวด้วย

อีกทั้ง GTH ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ อาทิ Dentiste Smooth E เซียงเพียวอิ๊ว เพื่อต่อยอดและพัฒนาธุรกิจกัญชงในประเทศไทย

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทเป็นผู้นำทางการตลาดในอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย และจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการส่งออกและอุปโภคบริโภคภายในประเทศอีกด้วย โดยหลังจากที่อุตสาหกรรมกัญชงถูกกฎหมาย บริษัทมองว่าอุตสาหกรรม ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัท GTH จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ทั้งใน Ethnic, plant-based, และ functional food

อีกทั้ง GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และจะช่วยส่งเสริมตลาดและขยายการจัดจำหน่ายของกัญชงในประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด ซึ่งจะจัดตั้งในไทย และ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด ซึ่งจะจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ โดยทั้งสองบริษัทเข้าถือหุ้น 100% คาดว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2564

โดยบริษัทประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการลงทุนภายใต้กลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้ง การจัดตั้งบริษัทดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทจัดการทรัพย์สิน และเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

สำหรับบริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด จะเป็นการจัดตั้งในรูปแบบของ Corporate Venture Capital (CVC) ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารและ จัดสรรเงินทุน ติดตามผลการดำเนินงานจากการลงทุนและโครงการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท พร้อมทั้งช่วยคัดสรรการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เป็นไปตามกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร รวมถึงการสร้างผลตอบแทนทางการเงิน

Back to top button