ลุ้น HENG วันแรกเทรดสนั่น! โบรกฯ ชูเป้า 2.48 บ. การันตีพื้นฐานแกร่ง พอร์ตสินเชื่อโตยาว

ลุ้น HENG ลงสนามเทรดวันแรกพุ่งแรง! โบรกฯ ชูเป้า 2.48 บ. การันตีพื้นฐานแกร่ง จับตากำไร 3 ปี (ปี 64-66) โตเฉลี่ย 18% รับพอร์ตสินเชื่อเติบโตต่อเนื่อง หลังเดินหน้าขยายสาขาเพิ่ม ตั้งเป้าปี 66 เพิ่มเป็น 830 สาขา จากปัจจุบัน 451 สาขา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 ต.ค.2564) หลักทรัพย์บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ โดย HENG มีทุนชำระแล้ว 3,810 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 800.84 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายและมูลค่าระดมทุน 1,561.63 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO จำนวน 7,429.50 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ HENG เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียน) และนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อ “เฮงลิสซิ่ง” ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมกันของผู้ให้บริการสินเชื่อ 4 รายใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการที่หลากหลาย ครบวงจร และการมุ่งขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (ณ มิ.ย. 2564 มี 451 สาขา ใน 52 จังหวัด) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อของลูกค้าทุกกลุ่ม ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีพ

โดยนางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HENG เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต โดยมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้บางส่วนให้กับสถาบันการเงิน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ HENG มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อชั้นนำ ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างครบวงจร เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในทุกระดับ ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม

ขณะที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก หลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มทวีเฮง ถือหุ้น 36.70% 2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ถือหุ้น 10.00% และ 3) กลุ่มพัฒนสิน ถือหุ้น 9.98% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Raito) ที่ 29.00 เท่า โดยคำนวนจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2563 ถึงไตรมาสที่ 2/2564) ซึ่งเท่ากับ 256.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น

นอกจากนั้น HENG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ว่า HENG เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งให้บริการด้านสินเชื่อบุคคลครบทุกรูปแบบ ภายใต้เครื่องหมายบริการ “เฮงลิสซิ่ง” ปัจจุบัน บริษัทพอร์ตสินเชื่อรวม 8,420 ล้านบาท (กว่า 93.8% มีหลักประกัน)

สำหรับแผนการใช้เงินระดมทุน IPO เพื่อขยายพอร์ตเป็น 8,777 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 10,277 ล้านบาท ในปี 2565 และ เป็น 12,277 ล้านบาท ในปี 2566 หรือคิดเป็นอัตราสินเชื่อเติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปี ผ่านการขยายสาขาจาก 451 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคในปัจจุบันให้เป็น 830 สาขา ภายในปี 2566

ทั้งนี้ บล.บัวหลวง คาดกำไรปี 2564 ที่ 288 ล้านบาท และปี 2565 ที่ 463 ล้านบาท และปี 2566 ที่ 568 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 17.6%/ปี (CAGR ปี 2564-2566) และได้ประเมิน HENG ราคาเหมาะสมที่ 2.48 บาท อิง PE 20.4 เท่า

Back to top button