สธ. ส่ง “ไฟเซอร์นักเรียน” แล้ว 4.5 ล้านโดส มั่นใจฉีดเข็ม 1 ทันก่อนเปิดเทอม 1 พ.ย.

สธ. ส่งมอบวัคซีน “ไฟเซอร์นักเรียน” แล้ว 4.5 ล้านโดส มั่นใจฉีดวัคซีนเข็ม 1 ทันทันก่อนเปิดเทอม 1 พ.ย.64 ก่อนเร่งจัดสรรวัคซีนเข็ม 2 ให้ทันภายใน 3-4 สัปดาห์หลังฉีดเข็มแรก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า การจัดสรรและส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนให้กับสถาบันการศึกษาจำนวน 4.5 ล้านโดส ซึ่งเพียงพอต่อการฉีดเข็มที่ 1 ได้ทันก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 พ.ย.2564 อย่างแน่นอน และจะเร่งดำเนินการจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อให้ทันภายใน 3-4 สัปดาห์หลังจากฉีดเข็มแรกแล้ว

โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาปอเนาะ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564 มีนักเรียนแสดงความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนจำนวน 4.07 ล้านคน

ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้ส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดเข็มที่ 1 ในนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12-17 ปี ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศครบตามแผนการจัดสรร รวมถึงสนับสนุนวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ระบาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ล็อต รวม 4.5 ล้านโดส โดยล็อตที่ 1 ส่งถึงพื้นที่แล้วจำนวน 1.9 ล้านโดส ล็อตที่ 2 ส่งถึงพื้นที่แล้วจำนวน 1.5 ล้านโดส และล็อตที่ 3 อยู่ระหว่างการจัดส่งจำนวน 1.1 ล้านโดส

ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษาและโรงพยาบาลที่จะนัดนักเรียนมาฉีดวัคซีน ให้กำหนดวันนัดหลังจากที่จุดบริการฉีดได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อป้องการคลาดเคลื่อน ทั้งนี้การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนทั่วประเทศนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการในระยะต่อไป โดยจะฉีดห่างจากเข็มแรกประมาณ 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลควบคู่กันไปด้วย เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง เป็นต้น จะส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Back to top button