“Go Green, Go Electric แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า”

โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทน ลดบทบาทการใช้ถ่านหินและน้ำมัน แหล่งพลังงานสะอาด คือเทรนด์แห่งอนาคต โซลาร์และพลังงานลมกำลังเตรียมขึ้นเป็นแหล่งขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมยุคใหม่ มุ่งสู่สังคมปลอดคาร์บอนมากที่สุด


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. รุกแผนงานด้านพลังงานทดแทนและ New Energy ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจแบตเตอรี่ หนึ่งในกลยุทธ์ New S-Curve สู่การเปิดตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี SemiSolid นวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตแบตเตอรี่ Lithium-ion ที่ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิต และช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต

ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% จึงไร้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ ไม่ก่อให้เกิดควันไอเสีย และไม่สร้างมลภาวะทางอากาศ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ให้การเดินทางของทุกๆ คนมีความสุข สะอาด และราบรื่นด้วยประสิทธิภาพเชิงพลังงานที่เหนือกว่าของมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของผู้ขับขี่ยานพาหนะลดลงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมัน

แบตเตอรี่ G-Cell ของ GPSC ที่ผลิตโดยนวัตกรรมการออกแบบและผลิตแบบ SemiSolid มีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานสูง และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และยังรีไซเคิลได้ง่ายเมื่อแบตเตอรี่หมดอายุ จึงเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

แบตเตอรี่ G-Cell พร้อมสำหรับการติดตั้งในยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยประสิทธิภาพทั้งด้านความปลอดภัย การระบายความร้อน และการลดเวลาการอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการให้บริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าในสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าในอนาคต

 

ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม Passenger EV ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประเทศไทยให้การส่งเสริมและมีเป้าหมายการผลิตให้ได้ 30% ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศในปี 2573 ซึ่งมักจะนิยมใช้แบตเตอรี่แบบ NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) นั้น ในเบื้องต้น GPSC สามารถนำเข้าแบตเตอรี่แบบ NMC ที่ผลิตจากเทคโนโลยีเดียวกัน โดยบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. (AXXIVA) ประเทศจีน ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้ ในขณะที่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ เทคโนโลยี SemiSolid ของ GPSC ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อผลิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน

รับชมวีดิโอ

Back to top button