RT รับทรัพย์ 837 ลบ. หลังคว้างาน “ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ” การประปานครหลวง

RT คว้างานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-9A มูลค่า 837 ลบ. ของการประปานครหลวง


บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ ในเดือนตุลาคม 2564 รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 836,805,186.08 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นงานงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2+750.308, บ่อหมายเลข 9A-1 และ บ่อหมายเลข 9A-2 โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึง ถนนราชพฤกษ์ และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-9A ซึ่งการประปานครหลวง เป็นเจ้าของโครงการ ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เป็นผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้สถานะโครงการได้รับ Letter of Intent (LOI) ณ 18 ตุลาคม 2564

Back to top button