ครม. เคาะเยียวยา “ชุมชน” เพิ่ม 6 พันลบ. เซ่น “มลพิษเสียง” สร้างรันเวย์สุวรรณภูมิ

ครม. เคาะจ่ายเงินชดเชย “ชุมชน” กระทบ “มลพิษเสียง” เหตุสร้างรันเวย์สุวรรณภูมิทางวิ่งเส้นที่ 3 เพิ่มขึ้น 6,254.94 ล้านบาท ทำให้วงเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงเพิ่มขึ้นเป็น 12,564.10 ล้านบาท และส่งผลให้โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 มีวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 21,795.94 ล้านบาท เพิ่มเป็น 28,050.88 ล้านบาท


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากเดิมที่ชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี 2549 เป็นชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างอยู่ก่อนจนถึงวันที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment :EHIA) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT หรือ ทอท.ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2563

นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติการขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส่วนของงบประมาณสำหรับดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงเนื่องจากการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 เพิ่มขึ้น 6,254.94 ล้านบาท ทำให้วงเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงเพิ่มขึ้นเป็น 12,564.10 ล้านบาท และส่งผลให้โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 มีวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 21,795.94 ล้านบาท เพิ่มเป็น 28,050.88 ล้านบาท

 

 

Back to top button