GPSC รับรู้ส่วนแบ่งกำไร “ไซยะบุรี” หนุนผลงาน 9 เตือนโตแตะ 6.1 พันลบ.

GPSC รับรู้ส่วนแบ่งกำไร "ไซยะบุรี" หนุนผลงาน 9 เตือนโตแตะ 6.1 พันลบ. จากปีก่อนมีกำไร 6 พันลบ. ส่วนงวดไตรมาส 3/64 มีกำไร 1.9 พันลบ.


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยกำไรสุทธิของบริษัทฯในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีจำนวน 1,875 ล้านบาท ลดลง 699 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลงเนื่องจากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ได้หยุดเดินเครื่องนอกแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 แม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้าและ ไอน้ำจะสูงขึ้นก็ตาม และกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) ลดลง เนื่องจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันมีการหยุดซ่อมบำรุง 28 วัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 427 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ลดลง ประกอบกับโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ได้หยุดเดินเครื่องนอกแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ถึงแม้ว่าปริมาณการขายไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้า IPP ลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันทำให้รายได้ค่าความพร้อมจ่ายลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำที่มากขึ้นในช่วงฤดูฝน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯรับรู้มูลค่า Synergy จากการควบรวมกิจการสุทธิหลังภาษี จำนวน 432 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ซึ่งส่วนหลักได้รับจากการบริหารจัดการการผลิตและใช้ โครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน การบริหารส่วนการพาณิชย์ด้านต้นทุน การผลิตและการขยายฐานลูกค้า การบริหารจัดการงานจัดซื้อและงานซ่อมบำรุงรักษา

Back to top button