ตลท.จับ GLORY-HENG-SVT ติดแคชบาลานซ์ เริ่ม 8 พ.ย.-17 ธ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ GLORY, HENG, SVT ใช้เกณฑ์ cash balance เริ่มมีผลตั้งแต่ 8 พ.ย.-17 ธ.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) หรือ GLORY, บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG, บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT โดยมีผลตั้งแต่ 8 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2564

Back to top button