SDC รับทรัพย์กว่า 3 พันลบ. หลังชนะประมูลโครงการ DTRS “กระทรวงมหาดไทย”

SDC รับทรัพย์กว่า 3 พันลบ. หลังชนะการคัดเลือกในการเสนอราคาเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง (DTRS) สำหรับโครงการจัดหาวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เซ็นสัญญาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร Digital Trunked Radio System หรือ DTRS เพื่อสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ภายใต้อายุสัญญา 38 เดือน ไปเมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ล่าสุด บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC ได้รับหนังสือแจ้งจาก NT ว่าเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องลูกข่าย Digital Trunked Radio เพื่อนำไปใช้ให้บริการแก่กระทรวงมหาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 77,000 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 2,314 ล้านบาท นอกเหนือจากนี้ในฐานะผู้ให้บริการร่วม บริษัทฯ ยังจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าบริการ Airtime  ตลอดอายุสัญญาอีกราว 1 พันล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมกว่า 3 พันล้านบาท ทั้งนี้จะเริ่มให้บริการในเดือน เมษายน 2565

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SDC เปิดเผยว่า ด้วยคุณสมบัติเด่นของ Digital Trunked Radio System (DTRS) ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานสื่อสารได้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่โครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานเกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบบ DTRS สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำกัดจำนวน อีกทั้งยังสามารถรองรับการสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง เพราะสามารถตั้งรหัสป้องกันการดักฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นระบบการสื่อสารที่ตอบโจทย์ ทั้งด้านความเสถียรและความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งมีเครือข่ายในการบริหารจัดการและให้บริการอย่างกว้างขวาง

สำหรับในฐานะพันธมิตรในการให้บริการ DTRS ร่วมกับ NT บริษัทฯ มีความมั่นใจว่ามีโอกาสในการขยายฐานผู้ใช้บริการได้อีกจำนวนมากจากหน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการดูแลและให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้งธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจธนาคารศูนย์กู้ภัย และหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

“บริษัททุ่มเทอย่างมากในการให้บริการระบบสื่อสาร DTRS และมุ่งมั่นในการคัดสรรและนำเสนอเครื่องลูกข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ประจำจากส่วนแบ่งค่าบริการและการต่อยอดรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่ายอีกจำนวนมาก” นายวัฒน์ชัย กล่าว

Back to top button