KTB จับมือ ACN ตั้ง “Arise” ลุยบริการบุคลากร-เทคโนฯสารสนเทศ

KTB จับมือ ACN ตั้ง “Arise” ลุยบริการบุคลากรและทรัพยากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สัดส่วนถือ 51% ตั้งเป้าเพิ่มทุนจดทะเบียน 300 ลบ.ปีนี้ 


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitas) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท เอคเซนเซอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (ACN) โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ขึ้น จำนวน 1 บริษัท ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้ชื่อ บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด (Arise) ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 บาท ชำระแล้วเต็มจำนวน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ด้านสัดส่วนการถือหุ้นของ Infinitas อยู่ที่ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ส่วนการถือหุ้นของ ACN อยู่ที่ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ดำเนินธุรกิจประเภทให้บริการบุคลากรและทรัพยากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Resources)

ทั้งนี้ KTB คาดว่า Arise จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท ภายในปี 2564 โดย KTB จะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งถัดไป

อย่างไรก็ดีในการทำรายการดังกล่าว KTB ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ Arise เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแล้ว

 

 

Back to top button