ICN คว้างาน “กฟน.” ซ่อมบำรุงโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง มูลค่า 55 ลบ.

ICN รับงานจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง จาก “กฟน.” มูลค่า 54.75 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงสั่งจ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ประกอบการซ่อมแซมแก้ไข พื้นที่จำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี บางเขน ธนบุรี และบางขุนเทียน จำนวน 1 งาน จากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีมูลค่ารวมของโครงการ 54,754,147 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปีนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

Back to top button