JMT ร่วมทุน KBANK ลุยติดตามหนี้-บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

JMT จับมือ KBANK จัดตั้ง 2 บริษัทร่วมทุน ลุยธุรกิจติดตามหนี้-บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดย JMT ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ส่วน KBANK ถือหุ้นมากกว่า 50%


บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK โดยผ่านบริษัทลูกของ KBANK ซึ่งจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจร่วมกัน 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจให้บริการงานติดตามหนี้ (Debt Collection Business) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Asset Management Business) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นในการเข้าร่วมลงทุน ดังนี้

Back to top button