“คลัง” โยน “สรรพากร” ศึกษาเก็บภาษีหุ้น หลังเว้น 30 ปี

“คลัง” มอบหมาย “สรรพากร” พิจารณาแนวทางหาแนวทางเก็บภาษีขายหุ้น หลังการจัดเก็บเว้นมา 30 ปี


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมสรรพากรไปพิจารณาแนวทางดังกล่าว ซึ่งเดิมกำหนดจัดเก็บภาษีอยู่แล้วในอัตรา 0.1% ของรายรับ แต่ได้มีการยกเว้นการจัดเก็บมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่มีการกำหนดไว้แล้ว

“ภาษีจากการขายหุ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เรายกเว้นให้มา 30 ปีแล้ว ตอนนี้ก็มานั่งดูว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพราะตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีการเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้น เก็บจากอากรแสตมป์ และ เก็บภาษีจากกำไร โดยได้มอบให้กรมสรรพากรไปดูว่าการจัดเก็บตรงนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งต้องยอมรับว่ามีความจำเป็น ส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มฐานรายได้ให้ภาครัฐ ไม่ได้กำหนดว่ากรมสรรพากรจะทำการบ้านชิ้นนี้เสร็จเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ส่วนรายละเอียดว่าจะมีวงเงินสำหรับยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นเท่าไหร่ จะมียกเว้นหรือไม่มียกเว้น ยังตอบไม่ได้ เพราะทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพิจารณา” นายอาคม กล่าว

Back to top button