FTE รับทรัพย์ 74 ลบ. หลังคว้างานใหม่ 9 โครงการ

FTE รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างงานโครงการใหม่ 9 โครงการ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 74 ลบ.


บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างงาน 9 โครงการใหม่ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 74 ล้านบาท ได้แก่

1.ผู้ว่าจ้าง บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 (PTTGC) มาบตาพุด ขอบเขตงาน จัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด NOVEC 1230

2.ผู้ว่าจ้าง บริษัท เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ Thailand E-BUS AAB ขอบเขตงาน งานติดตั้งระบบสปริงเกอร์และระบบตรวจจับแก๊ส

3.ผู้ว่าจ้าง บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ Corbion Fire Pump ขอบเขตงาน จัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

4.ผู้ว่าจ้าง บริษัท ดับเบิ้ลไนน์ เพาเวอร์ จำกัด โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน, โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา ขอบเขตงาน จัดหาและติดตั้งระบบสปริงเกอร์และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

5.ผู้ว่าจ้าง บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด โครงการ งานติดตั้งตู้ดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้ ขอบเขตงาน จัดหาและติดตั้งตู้ดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้

6.ผู้ว่าจ้าง บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โครงการ ระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้ไทวัสดุ จำนวน 8 สาขา ขอบเขตงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้

7.ผู้ว่าจ้าง บริษัท ชุติพันธ์พิสุทธิ์ จำกัด โครงการ ติดตั้งระบบดับเพลิงอาคารชุด นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง, อาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว ขอบเขตงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง

8.ผู้ว่าจ้าง บริษัท เอส.ที.พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โครงการ ระบบดับเพลิงที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ขอบเขตงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง

9.ผู้ว่าจ้าง บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการ One Bangkok O3 ขอบเขตงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง

Back to top button