ผู้ถือหุ้น SIMAT หนุนแผนสปินออฟ ดัน “ฮินซิซึ” เทรด mai ปี 65

ผู้ถือหุ้น SIMAT หนุนแผนสปินออฟ ดัน “ฮินซิซึ” เทรด mai ปี 65 รวมถึงยังมีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อยของ HST จำนวนไม่เกิน 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บ.


นายญาณพล รักกสิกร ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวทัศนาภรณ์ ยอดมงคล กรรมการและเลขานุการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ HST ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2565 รวมถึงยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) จำนวนไม่เกิน 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button