PTT คงราคา NGV กลุ่มแท็กซี่-ขยายเวลาส่วนลด LPG ถึง 31 มี.ค.65

PTT ขยายเวลาคงราคา NGV รถยนต์ ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนแท็กซี่ ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ถึง 15 มี.ค. พร้อมขยายเวลาให้ส่วนลด LPG ถึง 31 มี.ค.65 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนของตลาดโลกและโควิด


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ขอความอนุเคราะห์ ปตท. ช่วยเหลือด้านราคาพลังงานให้แก่ประชาชน ดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนของตลาดโลกและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปตท. จึงขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เคยรับสิทธิ์ผ่าน www.เอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน.com ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงวันที่ 15 มี.ค.2565

นอกจากนั้น ปตท. จะยังคงสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 ทั้งนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนส่วนลดดังกล่าวตั้งแต่เดือนต.ค.2562 เป็นต้นมา

Back to top button