ตลท. จับ BGT เข้า “แคชบาลานซ์” เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ BGT เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่ม 27 ม.ค.-15 ก.พ.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BGT เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance เริ่มวันที่ 27 ม.ค.2565 สิ้นสุดวันที่ 15 ก.พ.2565

Back to top button