STPI คว้างาน 3 โครงการใหม่ “ผลิตโมดูล-รื้อถอนแท่นหลุม” มูลค่า 1.3 พันลบ.

STPI รับทรัพย์ 1.3 พันลบ. หลังลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างใหม่ 3 โครงการ โดยเป็นงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีผลิตและประกอบโมดูล, โครงการรื้อถอนแท่นหลุมผลิต 2 งาน


บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ งานเพิ่มเติมจากโครงการปัจจุบันและการขยายระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้ว่าจ้าง Tecnicas Reunidas ลักษณะงาน ผลิตและประกอบโมดูล (งานเพิ่มเติม) ระยะเวลาตามสัญญา เดือนกรกฎาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2564 ขยายระยะเวลาถึงพฤศจิกายน 2566

นอกจากนี้มีงานโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการของผู้ว่าจ้าง (ไม่เปิดเผยชื่อ) ได้แก่ (1) โครงการรื้อถอนแท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform Decommissioning) ลักษณะงานงานตัดทำลายโครงสร้างฐานรองรับแท่นหลุมผลิต (Dismantling of Jacket) ระยะเวลาตามสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2565– เดือนกันยายน 2568 (2) โครงการรื้อถอนแท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform Decommissioning) ลักษณะงาน เก็บรักษาและปรับปรุงแท่นหลุมผลิตเพื่อนํากลับมาใช้งาน (Storage and Refurbishment of Reuse Topside) ระยะเวลาตามสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2570

ทั้งนี้รวมมูลค่างานเพิ่มเติมของโครงการปัจจุบัน และ 2 โครงการใหม่ เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท

Back to top button