SKE แตกไลน์สู่ Fintech ควักเงิน 43 ลบ.เข้าถือหุ้น “แวนต้า แคปปิตอล” 30%

SKE จัดงบ 43.55 ลบ. เข้าถือหุ้น VANTA สัดส่วน 30% แตกไลน์สู่ธุรกิจ Fintech หวังเพิ่มช่องทางหารายได้หนุนผลงานโตต่อเนื่อง


บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ SKE เปิดเผยว่า บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 44,000 หุ้นในบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด (VANTA) ประกอบธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป รวมไปถึงการจัดทำซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ VANTA ได้แก่ (ก) นายปกป้อง จิรายุกูล (ข) นายลัทธวิชช์ ปัญจณัฐบงกช และ (ค) นายภาณุพันธุ์ ธนาเศรษฐ์สกุล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 650 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28.60 ล้านบาท พร้อมทั้งจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ VANTA ซึ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิจำนวนรวม 23,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 650 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14.95 ล้านบาท

ดังนั้น ทั้งสองรายการคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 43.55 ล้านบาท จะทำให้ SKE ถือหุ้นใน VANTA รวมทั้งสิ้น 67,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 44,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 23,000 หุ้น หรือคิดเป็น 30.04% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ VANTA

ด้าน นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ SKE กล่าวว่า VANTA เป็นบริษัทด้าน Financial Technology เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 62 จัดตั้งโดยกลุ่มคนที่มีความถนัดในด้านการออกแบบ สร้าง และกำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย แบบ Quantitative Trading และ Algorithmic Trading และเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกลยุทธ์ที่กำหนด

โดย VANTA จัดทำซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Software) ปัจจุบันซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของ VANTA ถูกใช้งานอยู่ และใช้กลยุทธ์การซื้อขายด้วย Algorithms ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งข้อดีในการใช้ Algorithms คือ การตัดสินใจในการซื้อขายเป็นการตัดสินใจโดยซอฟต์แวร์ทำให้มีการตัดสินใจในการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งเพิ่มความเร็วในการซื้อขายเมื่อเกิดสัญญาณในการส่งคำสั่ง ปัจจุบันด้วยโลกดิจิทัลพร้อมระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันหรือนำมาใช้ในธุรกิจมีให้เห็นกันอยู่มาก

สำหรับการนำ Algorithms หรือซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์เข้ามาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น เป็นกระแสที่โดนจับตามองจากกลุ่มนักลงทุนในตลาดในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 64 ที่ผ่านมานี้ VANTA มีผลตอบแทนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร

รวมทั้งการไม่หยุดยั้งในความคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ VANTA จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีความสามารถในการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ VANTA คาดว่าจะมีการเติบโตจากการซื้อขายหลักทรัพย์กว่า 140% ในปี 66 โดยประมาณการรายได้สูงขึ้นกว่า 25 ล้านบาทในปี 66 และคาดว่าจะมีการเติบโตทางด้านรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี

โดยการเข้าลงทุนใน Fintech ครั้งนี้ถือเป็นการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ของ SKE เนื่องจากที่ผ่านมา SKE เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงานสะอาดมาตลอด ซึ่งปัจจุบัน SKE เล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยี ด้วยการเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Fintech ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลก และเชื่อมั่นว่า VANTA มีแนวโน้มในการเติบโตสูง โดยใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น ดังนั้นการเข้าลงทุนของ VANTA เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ของ SKE ให้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและก้าวไปพร้อมกับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี

Back to top button