THRE ตั้งสำรองรับมือโควิด ลุยส่ง “EMCS” เข้าตลาด ครึ่งปีหลัง ชี้ปี 65 พลิกฟื้น

THRE งบ Q4/64 เบี้ยประกันภัยเติบโตต่อเนื่อง และขาดทุนลดลง พร้อมตั้งสำรองรับมือการระบาดโควิดไปจนหมดอายุกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ” โดยเมษายนนี้ 90% เตรียมเดินหน้านำบริษัทลูก “EMCS” เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มั่นใจธุรกิจปี 65 พลิกฟื้นหลังผลกระทบโควิด-19 ผ่านจุดต่ำสุด


นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ THRE ผู้ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ที่ครอบคลุมการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า โดยทางบริษัทฯ เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งจำนวนเบี้ยประกันภัยต่อรับยังคงเติบโตต่อเนื่องจำนวน 1,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 5% และใกล้เคียงกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีการขยายตัวในกลุ่มประกันภัยส่วนบุคคลทั้งสุขภาพและรถยนต์ รวมถึงประกันภัยเพื่อธุรกิจการค้า เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ส่วนของผลการดำเนินงานปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนสุทธิ 356.46 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 222.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตั้งสํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับผลกระทบจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน ที่คาดว่าจะระบาดในช่วงต้นปีนี้ไปถึงกลางไตรมาส 2 ปี 2565 โดยกรมธรรม์ที่เกี่ยวกับการรับประกันโควิดของทางบริษัทอยู่ที่ 90% นั้นจะสิ้นสุดลงภายในเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้หากไม่รวมผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากค่าสินไหมทดแทนของเบี้ยประกันภัยประเภท เจอ จ่าย-จบ ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทฯ จะมีกําไรจากการรับประกันภัยต่อจํานวน 58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 123% จากค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการรับประกันภัยประเภทรถยนต์และประกันภัยทรัพย์สินที่มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น

สำหรับผลประกอบการปี 2564 โดยทางบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยต่อรับจํานวน 4,407 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิจํานวน 4,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 2% โดยยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากการขยายตัวในกลุ่มประกันภัยส่วนบุคคลทั้งสุขภาพและรถยนต์ รวมถึงประกันภัยเพื่อธุรกิจการค้า เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กรณีไม่รวมผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากค่า สินไหมทดแทนของเบี้ยประกันภัยประเภท  เจอ-จ่าย-จบ บริษัทฯ จะมีกําไรจากการรับประกันภัย 279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลกําไร 54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 417%  เนื่องจากผลของมาตรการ lockdown และ ข้อจํากัดการเดินทาง ที่ทําให้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการรับประกันภัยประเภทรถยนต์ลดลง และผลการรับ ประกันภัยทรัพย์สินที่ปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ จากที่มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนนำเสนอผู้ถือหุ้น THRE อนุมัตินำบริษัท EMCS Thai หรือ EMCS ซึ่งเป็นบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในไตรมาส 3-4 ของปีนี้ โดยบริษัทจะได้ประโยชน์ ด้านเงินทุน, การลงทุนในระบบ IT, การขยายธุรกิจไปให้บริการในต่างประเทศ จากจุดแข็งของ EMCS  ด้านเทคโนโลยี และ DATA จากจํานวนลูกค้าที่บริษัททําเคลมปีละไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านเคลม, ด้านเครือข่าย โดยมีอู่ที่ให้บริการกว่า 4,000 อู่ มีโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 400 แห่ง และฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ทําให้การขยายธุรกิจ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

“แนวโน้มธุรกิจปีนี้มั่นใจผลประกอบการจะพลิกฟื้นได้ หลังผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ลดลงอย่างชัดเจนในไตรมาส 4/2564 และยืนยันบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญในส่วนบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยื่นขอเพิกถอน ใบอนุญาต” นายโอฬาร กล่าว

Back to top button