JMART บุ๊กส่วนแบ่งกำไร 1.5 พันลบ. ดันงบปี 64 โตสนั่น 2 เท่าตัว

JMART รายงานกำไรปี 64 โต 2 เท่าตัว มาที่ 2.46 พันลบ. จากปีก่อนกำไร 797.87 ลบ. หลังบันทึกส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมทุน หนุนผลงานทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART รายงานผลประกอบการงวดปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 1,531.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากผลกำไรในบริษัทร่วมที่ปรับตัวสูงขึ้น และบริษัทได้บันทึกส่วนเกินจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม มูลค่า 1,230 ล้านบาท จากการที่มีผู้ลงทุนเข้าลงทุนในบริษัทร่วม Singer ด้วยราคาที่สูงกว่าต้นทุนที่บริษัทได้มาในอดีต

ทั้งนี้ บริษัทมีผลกำไรสุทธิในปี 2564 เท่ากับ 2,467.6 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 209.3 และคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.392 ซึ่งกำไรดังกล่าวถือเป็นกำไรที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

สำหรับรายได้รวมของบริษัทปี 2564 เท่ากับ 11,792.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 588.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนธุรกิจจัดจำหน่ายมือถือ และธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ

พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เป็นเงินสด 1.06 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 19 เม.ย.2565 และกำหนดจ่าย 6 พ.ค.2565

Back to top button