ค่าระวางเรือพุ่ง ดันกำไร RCL ปี 64 โตสนั่น 9 เท่าตัว แตะ 1.8 หมื่นลบ.

RCL รายงานผลประกอบการปี 64 มีกำไร 1.79 หมื่นลบ. โต 930% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์ค่าระวางเรือพุ่ง


บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปี 2564 อัตราค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิที่ทำสถิติสูงสุดใหม่คือ 17,976 ล้านบาท หรือโตขึ้นร้อยละ 930 จากปี 2563 ซึ่งมีกำไรเฉลี่ยต่อหุ้น 21.60 บาทต่อหุ้น อัตราการเติบโตของรายได้อยู่ที่ร้อยละ 123 ในขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

Back to top button