ROJNA กำไรปี 64 โตกว่า 40% มาที่ 1.9 พันลบ. รับรายได้ขายไฟ-ค่าเช่าเพิ่ม

ROJNA รายงานกำไรปี 64 โตกว่า 40% มาที่ 1.9 พันลบ. จากปีก่อน 1.3 พันลบ. รับรายได้ขายไฟ-ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น


บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยบริษัทมีกำไรเติบโต เนื่องจากมีรายได้จากการขายไฟฟ้า, รายได้ค่าบริการและค่าเช่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงกำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นการจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงตามมูลค่ายุติธรรม

Back to top button