EKH ลั่นผลงานปี 65 โตต่อเนื่อง รับผู้ป่วย “IPD-OPD” พุ่ง ดันรายได้เข้าเป้า 15%

EKH ลั่นผลงานปี 65 โตต่อเนื่อง โควิดดันยอดครองเตียงล้น หนุนผู้ป่วย OPD-IPD พุ่งแรง ดันรายได้เข้าเป้า 15% จ่อเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม" ในไตรมาส 2


นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH  ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงเติบโตได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลทำให้ผู้รับบริการตรวจหาเชื้อ และเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ขณะที่จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการให้บริการทางการแพทย์ที่รักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น อาทิ ศูนย์ฉุกเฉิน,ศูนย์กุมารเวช,ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์กายภาพบำบัด และ ศูนย์ไตเทียม รวมทั้งมีแผนจะเปิดให้บริการโครงการ “เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม” ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุภายในไตรมาส 2 ปี 2565 โดยคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80 ล้านบาทต่อปี

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้มีผู้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เห็นได้จากการที่มีอัตราการครองเตียง (Occupancy rate) เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับเฉลี่ยที่ประมาณ 180% ซึ่งถือเป็นสัญญาณดีต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีโอกาสจะเติบโตอย่างโดดเด่นจากรายได้จากการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และการให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้รายได้ และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” นายแพทย์อำนาจ กล่าว

อนึ่งภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2564 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 344.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 378.27% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน มีกำไรสุทธิเท่ากับ 72.10 ล้านบาท และเป็นระดับกำไรสูงสุดของบริษัทฯ ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 1,201.03 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 82.33 % เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 658.73 ล้านบาท

ทั้งนี้สาเหตุที่ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 1,146.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.52% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 645.75 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้ผู้รับบริการจากจำนวนผู้ป่วยนอก(OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งปี 2564 ได้เปิดให้บริการ Hospitel และเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

Back to top button