ครม.เคาะ Air Travel Bubble “ไทย-อินเดีย” คาดเริ่มบินเดือนนี้

 ครม.เห็นชอบความตกลง Air Travel Bubble ระหว่าง “ไทย-อินเดีย” คาดเริ่มเปิดเส้นทางภายในบินเดือนนี้


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย-อินเดียตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการประสานงานจนได้ข้อสรุปของการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย-อินเดีย

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประเทศอินเดียได้ระงับเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.63 เป็นต้นมา ทำให้เที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอินเดียได้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้ทาบทามฝ่ายไทยต่อการทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย-อินเดีย

โดยสาระสำคัญของความตกลงดังกล่าวคือ การรับผู้โดยสารบนเที่ยวบินระหว่างไทยและอินเดีย สามารถรับผู้มีสัญชาติไทย อินเดีย เนปาล ภูฏาน และผู้มีสัญชาติต่างประเทศอื่นๆ ที่ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทยและอินเดีย โดยก่อนที่สายการบินจะออกบัตรโดยสาร/Boarding Pass ให้กับผู้โดยสาร สายการบินต้องมั่นใจว่าผู้โดยสารทุกคนมีคุณสมบัติสามารถเข้าประเทศได้ ทั้งนี้มีแผนจะเริ่มทำการบินในเดือน มี.ค.นี้ ผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินจะต้องเป็นการเดินทางระหว่างไทยและอินเดียเท่านั้น

Back to top button