MICRO ตั้งเป้าปี 65 ขยายสินเชื่อ 5 พันลบ. ลุยเปิด 4-8 สาขาใหม่ แจกปันผล 0.07 บ.

MICRO ตั้งเป้าปี 65 ขยายพอร์ตสินเชื่อ 5 พันลบ. ลุยเปิด 4-8 สาขาใหม่ แจกปันผล 0.07 บ./หุ้น ขึ้น XD 29 เม.ย. กำหนดจ่าย 25 พ.ค.65


นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน เปิดเผยถึงภาพใหญ่ของธุรกิจรถบรรทุกมือสองในปีนี้ ว่า แนวโน้มจะมีการขยายตัวที่ดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน โดยในปี 2565 ตั้งเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ราว 5,000 ล้านบาท โดยคาดเปิดยอดสินเชื่อใหม่อยู่ที่ 3,000 – 3,300 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้พอร์ตสินเชื่อเติบโตราว 4,700 – 5,000 ล้านบาท คิดเป็น 25 – 30% จากพอร์ตสินเชื่อของปีก่อนที่ 3,800 ล้านบาท

ขณะที่กลยุทธ์การขยายสาขาเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ MICRO สามารถกระจายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าได้ทั่วประเทศมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสาขาจำนวน 19 สาขา ภายในปี 2565 ตั้งเป้าขยายสาขากว่า 4 – 8 สาขา โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ เตรียมเปิดสาขาที่ 20 จ.สุโขทัย พร้อมขยายสาขาเพิ่มอีกในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และเขตปริมณฑล เล็งจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มเต็นท์รถบรรทุกมือสอง เน้นขยายไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับดีมานด์ของการขยายเศรษฐกิจในประเทศ

อย่างไรก็ดีในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้า แต่หลังจากเปิดไตรมาสแรกของปีนี้ มีลูกค้ากลับมาชำระได้เกือบ 90% แล้ว สะท้อนพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้ในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ลูกค้ามีความจำเป็นในการใช้งานรถบรรทุกมือสองสำหรับการทำงาน และประกอบอาชีพ ทั้งรับจ้างขนส่งสินค้าทางการเกษตร สินค้าภาคอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นหลัก รวมถึงนโยบายการประกาศเปิดประเทศ น่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวก จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคม ที่จะกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจให้คึกคักมากขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 632.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 444.5 ล้านบาท โดยมีรายได้ดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง 503.9 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 119.9  ล้านบาท และรายได้อื่น 8.6 ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิอยู่ที่ 187.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.8% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 135.1 ล้านบาท ขณะที่หนี้ NPL ณ สิ้นไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ระดับ 3.47%

ด้านแผนธุรกิจของบริษัท ไมโครอินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อบุกตลาดนายหน้าประกันภัย ตั้งเป้าประกันภัยปีต่อจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ประมาณ 20% – 30% ของลูกค้าที่ประกันภัยครบอายุในปี 2565 ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 2,500 ราย และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้อนุมัติจัดตั้งบริษัท ไมโครฟิน จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับประเภทสินเชื่อที่ไม่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันได้ถูกต้อง และเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัทในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกมือสองให้ครบวงจร รุกต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สุดท้ายเพื่อเป็นรากฐานในการก่อให้เกิดการผนึกกำลังกันระหว่างบริษัท และนำไปสู่ระบบนิเวศธุรกิจที่สมบูรณ์ในอนาคต โดยไมโครลิสซิ่งถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% คาดว่าจะได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยและสามารถเปิดดำเนินการได้ในไตรมาส 3/2565 นี้

อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นและตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.077 บาท คิดเป็นเงินรวม 72.0  ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 29 เมษายน 2565 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

Back to top button