SSP ทุ่ม 752 ลบ. ลงทุน 25% “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” 45MW บุ๊ค Q1 ดันรายได้ปีนี้ออลไทม์ไฮ!

SSP อัดงบ 752 ลบ. ลงทุนทางอ้อมในโครงการ “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 45MW ในสัดส่วน 25% พร้อมรับรู้รายได้ไตรมาส 1/65 ทันที มั่นใจดันรายได้ปี 65 ทุบสถิติสูงสุดใหม่ ย้ำเป้าเพิ่มกำลังผลิตรวมแตะ 400MW ในปี 67


บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SSP แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 7/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม กําลังการผลิตรวม 45 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีบริษัท วินชัย จํากัด (วินชัย) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินโครงการฯ ในการนี้ S. Global Power Limited (SGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในวันที่ 3 มีนาคม 2565 นี้ SGP จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Qian Xing Long Company Limited (QXL) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จากผู้ขายผู้เป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวของ QXL คือ Rowella Limited ซึ่งมีนายธราภุช คูหาเปรมกิจ ผู้เป็นเจ้าของผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ในหุ้นทั้งหมดของ QXL โดย QXL เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท วินชัย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของและผู้ดำเนินโครงการฯ ด้วยมูลค่าการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 751,795,046 บาท บวกกับมูลค่าเงินสดและเทียบเท่าคงเหลือของวินชัย ณ สิ้นปี 2564 ดังแสดงในงบการเงินประจำปี 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี (ธุรกรรมการเข้าลงทุนในวินชัย)

สำหรับโครงการฯ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีกําลังการผลิตติดตั้งตามสัญญารวม 45 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอายุสัญญา 5 ปี ต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี (Evergreen Contract) และได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการฯ ที่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนําแห่งเอเชีย โดยเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม โดยการเข้าลงทุนในโครงการพลังงานลมครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมบริษัทฯให้เติบโตทั้งในด้านสินทรัพย์และผลประกอบการ

อีกทั้งยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวเนื่องจากเป็นโครงการที่มีศักยภาพสูง มีการดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมถึงได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม และมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานตํ่า จึงสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว โดยบริษัทฯสามารถรับรู้กําไรจากการลงทุนในโครงการฯ ได้ทันทีภายหลังจากการโอนหุ้นเสร็จสิ้น

โดยนายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SSP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน บริษัท วินชัย จำกัด มูลค่า 752 ล้านบาท ผ่านการเข้าไปซื้อหุ้นจำนวน 25% จาก Qian Xing Long Co., Ltd. ทั้งหมด โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ในจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญา Adder 3.5 บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 10 ปี ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2562 และเตรียมรับรู้รายได้เข้ามาทันทีในไตรมาส 1/2565

“การเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ SSP ในครั้งนี้ ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ผ่านการทำ M&A หลังจากที่ในช่วงก่อนหน้าได้เข้าไปลงทุนใน บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) ทำให้มีโอกาสการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ในทุกรูปแบบร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการมีกำลังการผลิตไฟฟ้า แตะระดับ 400 เมกะวัตต์ภายในปี 2567″นายวรุตม์ กล่าว

ทั้งนี้มั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2565 จะสร้างสถิติสูงสุดใหม่ตามแผนงานที่วางไว้ ต่อเนื่องจากปี 2564 โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% เทียบปีที่ผ่านมา จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้จะรับรู้รายได้วินด์ฟาร์มในประเทศเวียดนาม เฟสแรก ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ เข้ามาเต็มปี หลังจาก COD ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ส่วนของความคืบหน้าการลงทุนวินด์ฟาร์มเฟส 2 ในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์  บริษัทฯมีแผนจะพัฒนาโครงการ เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานลม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนทำการศึกษาและรอความชัดเจนจากภาครัฐของเวียดนาม

นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 อย่างเต็มรูปแบบ โดยเมื่อในวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา SSP ได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM BANK) จำนวน 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,287 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ และโซล่ารูฟท็อป ประเทศอินโดนีเซีย ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

Back to top button