IND คว้า 2 งาน “กรมทางหลวง” เฉียด 38 ลบ. ดันแบ็กล็อกทะลุ 2 พันลบ. หนุนผลงานปี 65 โต 25%

IND คว้างานจากกรมทางหลวงเพิ่มอีก 2 โครงการ มูลค่ารวม 37.62 ลบ. หนุนงานในมือเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 พันลบ. ฟากผู้บริหาร “ดร.พรลภัส” แย้มตุนโปรเจคใหม่เพียบหวังเพิ่มศักยภาพรายได้และกำไรเติบโตตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 20-25%


ดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญากับกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกเป็นงานสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2-ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี-บึงกาฬ มูลค่าสัญญาประมาณ 24,141,875 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 450 วัน

สำหรับโครงการที่ 2 ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบ และบูรณะสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 4 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 13,482,535 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 450 วัน รวม 2 สัญญา คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 37,624,410 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลโครงการใหม่จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพรายได้และกำไรให้เติบโตตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปี 65 ถึงปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) รวมทั้งสิ้น 2,109.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ทำให้มั่นใจรายได้ในปีนี้เติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 20-25%

“การที่บริษัทฯได้รับงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนจากกรมทางหลวง ซึ่งการได้งานในครั้งนี้จะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะรับงานทั้งจากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อต่อยอดธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งบริษัทฯมีแผนเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการออกแบบและก่อสร้างเพิ่มอีกกว่า 20 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท คาดว่ามีโอกาสได้งานสูงถึง 80%” ดร.พรลภัส กล่าว

อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรกับกรมทางหลวงไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วยสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วงบ้านป่าสัก – ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  และ สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา

Back to top button