ครม.ลดภาษีสรรพสามิต “ดีเซล-น้ำมันเตา” 6 เดือน หวังบรรเทาภาระค่าไฟปชช.

ครม.เคาะลดภาษีสรรพสามิตดีเซล-น้ำมันเตา “กฟผ.” บรรเทาภาระค่าไฟปชช. 6 เดือน ช่วยลดต้นทุนผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้ปชช.มีภาระค่าไฟฟ้าลดลง 1-1.50 บ.ต่อหน่วย


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินและไม่เกิน 0.005% โดยน้ำหนัก หรือน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โดยกำหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราศูนย์มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 15 ก.ย.65 เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันกว่า 60% ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ (NG) แต่ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม การปรับลดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีภาระค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 1-1.50 บาทต่อหน่วย อีกทั้งการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในภาคอุตสาหกรรมจะมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงเนื่องจากภาระค่าไฟฟ้าที่ลดลงด้วย รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

Back to top button