กรมทางหลวง คาดคืนค่าปรับ M-Flow ครบทุกรายสัปดาห์หน้า

กรมทางหลวง คาดว่าจะคืนค่าปรับแก่ผู้ที่ใช้บริการ M-Flow ครบทุกรายภายในสัปดาห์หน้า


นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้มีการเร่งคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ที่ใช้บริการ M-Flow ซึ่งมีทั้งหมด 23,563 ราย ขณะนี้กรมทางหลวงได้คืนเงินค่าปรับแล้ว 23,500 ราย มูลค่ารวมกว่า 10.2 ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการ 63 ราย มูลค่า 31,499.60 บาท หรือคิดเป็น 0.26% โดยคาดว่าจะสามารถคืนเงินได้ครบทุกรายภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายครบภายใน 31 มี.ค.2565

สำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางและถูกปรับ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน สามารถแจ้งข้อมูลขอคืนค่าปรับได้ 2 ช่องทางคือ www.mflowthai.com เลือกกระบวนการโต้แย้งค่าธรรมเนียมผ่านทาง หรือดำเนินการผ่าน Application mflowthai

โดยนายสราวุธ กล่าวว่า กรมทางหลวงได้อนุโลมสำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก แต่เข้าใช้บริการช่อง M-Flow ที่ชำระค่าผ่านทางช้า จะชะลอการเรียกเก็บเงินค่าปรับไปก่อน ให้ผู้ใช้ทางรีบมาจ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมผ่านทางก่อนถูกปรับจริง โดยจะอนุโลมให้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65  หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการ M-Flow ต้องชำระค่าผ่านทางภายใน 7 วัน หากเกิน 7 วันจะต้องจ่ายค่าปรับ 10 เท่า

Back to top button