BGRIM-GPSC รับเต็ม! กกพ.ขึ้นค่า “เอฟที” หนุนรายได้ปี 65 โตเด่น

BGRIM-GPSC รับเต็ม! กกพ.ขึ้นค่า “FT” 23.38 สต./หน่วย หนุนรายได้ปี 65 โต เนื่อง BGRIM สัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 90% ขณะที่ GPSC สัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 60%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ กกพ. เปิดเผยว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 โดยให้เรียกเก็บที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.38 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 4.00 บาทต่อหน่วย

สำหรับปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อค่าเอฟทีมาจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตราคาพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทำให้ กกพ. ต้องปรับสมมุติฐานการประมาณการ ค่าเอฟทีใหม่ให้สะท้อนราคาเชื้อเพลิงในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมจากสถานการณ์ที่ก๊าซธรรมชาติ (LNG) ในอ่าวไทยลดลงในช่วงปลายสัมปทาน

ทั้งนี้ทางบล.เอเชีย พลัส ระบุว่า การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร ค่า FT เป็น Sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP โดยเฉพาะ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จาก SPP จำนวน 90% ของรายได้รวม และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จาก SPP จำนวน 60% ของรายได้รวม

ขณะเดียวกัน บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด ระบุว่า เป็น Sentiment เชิงบวกต่อ GPSC และ BGRIM เนื่องจากมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม โดยทาง GPSC มีสัดส่วน 35% และ BGRIM มีสัดส่วน 24%

Back to top button