PTT ยืดเวลาตรึงราคา NGV ถึง 15 มิ.ย. ช่วยบรรเทาภาระปชช.

PTT ยืดเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV ออกไปอีก 3 เดือน ถึง 15 มิ.ย.65 จากเดิมสิ้นสุด 15 มี.ค.65 หวังช่วยบรรเทาภาระประชาชน


นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีกเอ็นจีวีตามมาตรการ “เอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน” สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เคยได้รับสิทธิผ่านมาตรการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2565 คิดเป็นมูลค่าที่สนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 3,322 ล้านบาท (เริ่มมาตรการช่วยเหลือฯ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2565)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนในตลาดโลกตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่

Back to top button