ยอดติดเชื้อ “โควิด” วันนี้ 24,996 คน เสียชีวิต 84 ราย

“ศบค.” พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 24,996 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 24,965 ราย และจากต่างประเทศ 31 ราย เสียชีวิต 84 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (20 มี.ค. 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 24,996 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 24,965 ราย และจากต่างประเทศ 31 ราย มีผู้เสียชีวิต 84 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 22,292 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศระลอกใหม่อยู่ที่ 1,130,534 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) กำลังรักษา 240,139 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 921,090 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) นอกจากนี้มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,432 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 18 ราย ส่วนอัตราครองเตียง ร้อยละ 25.90

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Co กรบประษาสันพันธ์ สถานการณ์ ารณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 20 มีนาคม 2565 หายป่วยวันนี้ ป่วยวัน +22,292 +22, ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล +24,996 ผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้ติดเื้อจากต่างประเทศ 1,432 +24,965 +31 หายป่วยสะสม ตั้งแต่ มกราคม เต่1มกราคม2565 2565 921,090 ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1มกราคม2565 2565 1,130,534 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รักษาตัว (เฉลี่ยจังหวัดละ) 18 กำลังรักษา 240,139 เสียชีวิตเพิ่ม 84 อัตราครองเตียง ของผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 25.9 สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูล สุปสตานการณ์ศูนย์ข้มูล-19 COVID 19 f ศูนย์ข้อมูล COVID 19 t สายด่วน11 กระทรวงสาธารณสุม"

Back to top button