KSL เล็งซื้อหุ้น BBGI เข้าพอร์ตเพิ่ม เชื่อมั่นศักยภาพเติบโตสูง

BBGI แย้ม KSL เล็งเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่ม ตอกย้ำความเชื่อมั่นบริษัท Flagship ที่พร้อมขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพของภูมิภาคนี้


บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพของไทย มีฐานการผลิตทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลรวมกัน 1.6 ล้านลิตร

ทั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างฐานรายได้ให้มั่นคงแล้ว ยังมีแผนต่อยอดโนว์ฮาวเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (High Value Bio-based Products) ที่ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตแถมยังมี Gross Profit Margin อยู่ในเกณฑ์สูง

ขณะที่ล่าสุดผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 อย่าง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL ประกาศเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า BBGI คือบริษัท Flagship ที่พร้อมขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP) ที่ส่งเสริมสุขภาพของภูมิภาคนี้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button