BTS ร่วม “พันธมิตร” ศึกษาลุยลงทุนมาเลเซีย “โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา”

BTS ร่วม “พันธมิตร” ศึกษาลุยลงทุนมาเลเซีย “โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา” โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง-พัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน


บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า วันนี้(21 มี.ค.65) บริษัทฯ ได้เข้าทำข้อตกลงเบื้องต้น (Heads of Agreement) ร่วมกับ Sinar Bina Infra Sdn Bhd,Ancom Berhad, Nylex(Malaysia) Berhad และ LBS Bina Group Berhad เพื่อศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการร่วมลงทุนโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transport System) ที่จะเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง (RTS Link) ข้ามพรมแดนจากประเทศสิงคโปร์มายังเมือง Johor Bahru ในสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างดำเนินโครงการ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนภายใต้แนวคิด Transit-Oriented Development ที่เมือง Johor Bahru สหพันธรัฐมาเลเซีย

Back to top button