“นันทพร ชลวณิช” ผถห.ใหญ่ SOLAR ขายล้างพอร์ตกว่า 7.35%

“นันทพร ชลวณิช” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ขายหุ้น SOLAR เกลี้ยงพอร์ต 7.3512%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดย นางนันทพร ชลวณิช ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 7.3512% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button