“ไทย” พร้อมเป็น ปธ. “BIMSTEC” ฟื้นศก.เอเชียใต้

นายกรัฐมนตรีพร้อมเข้าร่วมประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 5 เพื่อรับมอบตำแหน่งประธาน BIMSTEC ต่อจากศรีลังกา พร้อมผลักดันฟื้นเศรษฐกิจเอเชียใต้หลังโควิดคลี่คลาย


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเข้าร่วมการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นโดยศรีลังกา ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

สำหรับบิมสเทค (BIMSTEC) เป็นกรอบความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศในอ่าวเบงกอล ได้แก่บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540 ภายใต้การริเริ่มและผลักดันของไทย เพื่อสอดรับนโยบายมองตะวันตก (Look West) ของไทย เข้ากับนโยบายมองตะวันออก (Look East) ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และ Act East ของอินเดีย โดย ไทย เคยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2557

โดยการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 5 จะมุ่งเน้นการแสวงหาความร่วมมือสู่อนุภูมิภาคที่ยืดหยุ่น มั่งคั่ง และประชาชนมีสุขภาพดี พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งประธาน BIMSTEC ให้แก่ไทย โดยไทยจะเป็นประธาน BIMSTEC วาระ 2 ปี ช่วงปี2564-2565 ต่อจากศรีลังกา ซึ่งประเด็นที่ไทยต้องการผลักดันในช่วงการดำรงตำแหน่งประธาน อาทิ การสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายและวิกฤตรูปแบบต่างๆ และความสามารถในการฟื้นตัว

Back to top button