PTC เตรียมรับมือช่วง “สงกรานต์” หนุนดีมานด์น้ำมันเพิ่ม 10%

PTC เตรียมรับมือช่วงวันสงกรานต์ สนับสนุนความต้องการใช้น้ำมันเพิ่ม คาดวันหยุดปริมาณการใช้น้ำมันสูงกว่าปีก่อน เพื่อรองรับความต้องการลูกค้า และถือเป็นอัตราการจ่ายน้ำมันเติบโตทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลหยุดยาว


นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมรับมือสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนเมษายน 2565 ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน ประกอบกับภาครัฐ มีมติให้จัดกิจกรรม หรือเดินทางข้ามจังหวัดได้ แม้ยังเผชิญต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยได้ขอความร่วมมือประชาชนใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

โดยบริษัทฯ จึงประเมินว่าประชาชนจะหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและใช้ในการท่องเที่ยวมากขึ้น บริษัทจึงเตรียมรองรับความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มช่วงสงกรานต์ โดยคาดว่าปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 10%  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และถือเป็นอัตราการจ่ายน้ำมันในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที่เติบโตทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องในคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่งของ PTC

ทั้งนี้จุดเด่นคลังน้ำมันของ PTC เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพการรับและการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสูง รวมทั้งมีฐานการให้บริการในทำเลที่เป็นเลิศ เป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมต่อระบบขนส่งน้ำมันและเป็นศูนย์กลางการกระจายน้ำมันในภาคอีสานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็วของการขนส่งและบริหารต้นทุนให้ลูกค้าได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศ รวมถึงในประเทศไทย ที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังการคลี่คลายของการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทาง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ประกอบกับช่วงวันหยุดยาว ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง PTC ได้เตรียมพร้อมสำรองน้ำมันเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าไว้เพียงพออยู่เสมอ” นายวีรวัฒน์ล่าว

Back to top button