ตลท.แขวน SP หุ้น BGT-JTS พรุ่งนี้ พร้อมจับติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 3 ถึง 10 พ.ค.65

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น BGT-JTS พรุ่งนี้ พร้อมจับติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 3 ถึง 10 พ.ค.นี้ หลังมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BGT และ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น BGT และ JTS ในวันที่ 20 เม.ย.2565 ถึงวันที่ 20 เม.ย.2565 เนื่องจากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ จนเป็นเหตุให้เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Level 3

อย่างไรก็ตามการหยุดพักการซื้อขาย 1 วันทำการตามที่ระบุข้างต้น ในวันทำการถัดไปยังคงกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement

Back to top button