ผู้ถือหุ้น MICRO ไฟเขียวปันผล 0.077 บ. XD 28 เม.ย.นี้

MICRO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 65 ไฟเขียวปันผลงวดปี 64 ในอัตรา 0.077 บ./หุ้น รวมเป็นเงิน 71.99 ลบ. จ่อขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย.65 กำหนดจ่ายเงิน 20 พ.ค.65


นายกริช อัมโภชน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO และ นายธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ กรรมการบริษัทในฐานะผู้ก่อตั้ง นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยว่า บริษัทถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ MICRO จังหวัดนครปฐม ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบทุกวาระ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตรา 0.077 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 71,995,000 บาท หรือคิดเป็น 40.39% ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย.2565 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ส่วนด้านแผนกลยุทธ์ในปีนี้ เตรียมมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ MICRO ได้ครบวงจร

Back to top button