PPS-IND ร่วมวงแบ่งเค้กงานที่ปรึกษา สายสีม่วง “เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ”

PPS-IND ร่วมวงแบ่งเค้กงานที่ปรึกษา-คุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ ส่วนขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ จะประชุมเพื่อประเมินข้อเสนอและเจรจาต่อรอง ก่อนที่ “รฟม.” จะเสนอคณะกรรมการอนุมัติว่าจ้างต่อไป คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่ รฟม.ได้มีหนังสือเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาเข้ารับเอกสารและยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 4 งาน

โดย รฟม. กำหนดให้บริษัทสามารถขอรับเอกสารเชิญชวนสำหรับการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ในระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-22 เม.ย. 2565 และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 25 เม.ย. 2565 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ปรากฏว่ามีบริษัทยื่นข้อเสนอ ดังนี้

1.งานจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม 2 ราย (จากบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย) ดังนี้

1.1) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด, บริษัท ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ จำกัด

1.2) บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

2.งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1: PMCSC1) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม 2 ราย (จากบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 44 ราย) ดังนี้

2.1) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND, บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด, บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด และบริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2.2) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด, บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด, บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS

3.งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2: PMCSC2) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม 2 ราย (จากบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย) ดังนี้

3.1) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด, บริษัท เทสโก้ จำกัด, บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS และ บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

3.2) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND, บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด, บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด และบริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

4.งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3: PMCSC3) มีบริษัทยื่นข้อเสนอ รวม 2 ราย (จากบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย) ดังนี้

4.1) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และ บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4.2) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND

ส่วนขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ จะประชุมเพื่อประเมินข้อเสนอและเจรจาต่อรอง ก่อนที่ รฟม. จะเสนอคณะกรรมการอนุมัติว่าจ้างต่อไป คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2565 และที่ปรึกษาฯ จะเริ่มปฏิบัติงานได้ในเดือน มิ.ย. 2565

Back to top button