ผู้ถือหุ้น IHL ไฟเขียวปันผล 0.10 บ. – เดินหน้าขยายตลาดใหม่

ผู้ถือหุ้น IHL ไฟเขียวปันผล 0.10 บ./หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผล 18 พ.ค. 65 พร้อมเดินหน้าขยายตลาดใหม่ ผลักดันผลงานปีนี้เติบโตตามเป้า


นายสมชาติ ลิมปานุภาพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร, นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ, นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL เปิดเผยว่า บริษัทถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 118.56 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทเดินหน้าในการผลิตเบาะหนังรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ส่วนกลุ่มธุรกิจใหม่ ทั้งธุรกิจผลิตหนังเฟอร์นิเจอร์, ธุรกิจฟอกหนังรองเท้า และธุรกิจขนมขบเคี้ยวสุนัข ซึ่งมีการศึกษา พัฒนา และขยายไปในตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยผลักดันให้ผลงานในปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

Back to top button