VL ผู้ถือหุ้นเคาะปันผล 0.015 บ. พร้อมเพิ่มเรือขยายเส้นทางตปท.

VL ผู้ถือหุ้นเคาะปันผล 0.015 บ. เตรียมรับจ่าย 18 พ.ค.65 พร้อมเพิ่มเรือ 1 ลำ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 10,000 เดตเวตตัน รองรับขยายเส้นทางต่างประเทศ เตือนใช้สิทธิแปลงสภาพ VL-W1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 เม.ย.นี้ 


นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 14.5 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งเป็นการสะท้อนศักยภาพการเติบโต ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตด้าน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีรายได้รวม 670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 จากปีก่อน มีกำไรสุทธิ  23 ล้านบาท

สำหรับแผนในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้นำการส่งออกรายใหญ่ของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ  เร่งขยายแผนการให้บริการในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับความต้องการ เนื่องจากเส้นทางของประเทศดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งของ VL ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯให้บริการขนส่งทางทะเล ในต่างประเทศ อาทิ  น้ำมันปาล์ม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันปิโตรเลียม

อีกทั้งยังเตรียมขยายกองเรือเพิ่ม จำนวน 1 ลำ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 10,000 เดตเวตตัน (DWT) ภายใต้งบลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยเรือดังกล่าวบริษัทฯ คาดว่าจะนำเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้สูงขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้หากกองเรือดังกล่าวสามารถเข้ามาตามระยะเวลาที่กำหนด ก็สามารถดำเนินการให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้ทันที ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯรับรู้รายได้จากการให้บริการเรือดังกล่าว โดยเฉลี่ยเข้ามาในปี 2565 ประมาณ 90 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน   ให้เป้าหมายการเติบโตของของรายได้ในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 25 % เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีรายได้รวม 670 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 2 จะครบกำหนดระยะเวลาในวันที่ 27 เมษายนนี้ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมเปิดให้ผู้ถือหน่วยแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ VL-W1 ได้ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายนนี้ ที่อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 0.50 บาท/หุ้น โดยเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพบริษัทฯจะนำไปขยายการลงทุนสำหรับการขยายกองเรือ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ

Back to top button