ตลท. สกัด 5 หุ้น พ่วงวอร์แรนต์ จับติด “แคชบาลานซ์” 3-20 พ.ค.นี้

ตลท. สกัด 5 หุ้น “ASAP-FORTH-JUTHA-KASET-ZIGA” พ่วงวอร์แรนต์ JUTHA-W1 และ ZIGA-W1  จับติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ระหว่าง 3-20 พ.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP และบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH, บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) หรือ JUTHA, บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) หรือ KASET, บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จนถึง 20 พฤษภาคม 2565

ขณะเดียวกันยังมีหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)  หรือ JUTHA-P โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จนถึง 20 พฤษภาคม 2565

พร้อมด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ได้แก่ JUTHA-W1  และ ZIGA-W1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จนถึง 20 พฤษภาคม 2565

Back to top button