ยอดติดเชื้อ “โควิด” วันนี้ 9,721 คน เสียชีวิต 77 ราย

“ศบค.” พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 9,721 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 9,670 ราย และจากต่างประเทศ 51 ราย เสียชีวิต 77 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (3 พ.ค. 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,721 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 9,670 ราย และจากต่างประเทศ 51 ราย มีผู้เสียชีวิต 77 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 20,145 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศระลอกใหม่อยู่ที่ 2,058,101 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) กำลังรักษา 118,567 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 1,965,697 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) นอกจากนี้มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,669 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 22 ราย ส่วนอัตราครองเตียง ร้อยละ 21.20

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "asaAO ศูนย์ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ ารณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 3 พฤษภาคม 2565 หายป่วยวันนี้ +20, 145 ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ +9,721 ผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ +9,670 +51 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,669 หายป่วยสะสม ป่วยสะสม ตังแต่ มกราคม 2565 ตั้งแต่ 1มกราคม 2565 1,965,697 2,058,101 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (เฉลี่ยจังหวัดละ) 22 กำลังรักษา 118,567 เสียชีวิตเพิ่ม 77 อัตราครองเตียง ของผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 21.2 สรุปสถานการณ์ศูนย์ข้มูCOVID-19 สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111 EOCกระทรวงสาธารณสุข"

Back to top button