ORI ปิดจ๊อบซื้อ 3 โรงแรมไอบิสเครือ ERW มูลค่ากว่าพันลบ.

ORI ปิดจ๊อบซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงแรม 3 แห่งเครือ ERW ประกอบด้วย โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ-โรงแรมไอบิส หัวหิน-โรงแรม ไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง มูลค่ารวม 1.05 พันลบ.


บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศฉบับลงวันที่ 23 ก.พ.2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าทำรายการตามสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินระหว่างบริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW และ บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด ในวันที่ 28 ม.ค.2565 (สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน) ซึ่งเป็นการซื้อทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโรงแรมจำนวน 3 แห่ง

โดยประกอบไปด้วย โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ, โรงแรมไอบิส หัวหิน และโรงแรม ไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง (โรงแรม Ibis ทั้ง 3 แห่ง) จาก ERW และ บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด โดยมีราคาซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,050,000,000 บาท นั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ได้เกิดขึ้นครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2565 บริษัทย่อยฯ จึงได้เข้าทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

  1. ซื้อที่ดินจำนวน 7 แปลงสำหรับการประกอบกิจการโรงแรม Ibis ทั้ง 3 แห่ง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก ERW โดยบริษัทย่อยฯ ได้ชำระราคาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลงสำหรับโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ ในส่วนที่บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด มีกรรมสิทธิ์ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม จาก บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด โดยบริษัทย่อยฯ ได้ชำระราคาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  3. ซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ สำหรับการประกอบกิจการโรงแรม bis ทั้ง 3 แห่ง เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น จาก ERW โดยบริษัทย่อยฯ ได้ชำระราคาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

Back to top button